Na vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Šolski center Postojna

PREDMETNIK

 

RAZPORED PO TEDNIH 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ
Izobraževanje 35 34 34 33 136
Interesne dejavnosti 3 3 (1) 3 (1) 2 (1) 11 (3 popoldne)
Praktično usposabljanje z delom   2 2   4
SKUPAJ 38 39 (1 P.) 39 (1 P.) 35 (1 P.) 151

 

A) Predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ KT
P 1 SLO 4 140 3 102 3 102 4 132 476 24
P 2 MAT 3 105 3 102 3 102 2 66 375 19
P 3 Tuji jezik 1 3 105 3 102 3 102 3 99 408 20
P 4 Tuji jezik 2 2 70 2 68 2 68 OK   206 10
P 5 Umetnost 2 70             70 3
P 6 Zgodovina 2 70 1 34         104 5
P 7 Geografija 2 70             70 3
P 8 Sociologija         2 68     68 3
P 9 Psihologija             2 66 66 3
P 10 Kemija 2 70 1 34         104 5
P 11 Biologija 2 70 1 34         104 5
P 12 ŠVZ 3 105 3 102 2 68 2 66 341 14
  SKUPAJ 25 875 17 578 15 510 13 429 2392 114
A PROGRAM – SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 2415 114

 

B) Strokovni moduli 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ KT
Teorija
M 1

Poslovni

projekti

2 70 2 68     3 99 237 12
0  T 2 P 0 T 2 P     0 T 3 P   0 T
M 2

Poslovanje

podjetij

    4 136 4 136     272 14
    4 T 0 P 0 T 4 P       136 T
M 3 Ekonomika poslovanja     3 102 2 68 2 66 236 12
    2 T 1 P 1 T 1 P 1 T 1 P   135 T
M 4

Sodobno

gospodarstvo

2 70 2 68 3 102 3 99 339 19
2 T 0 P 2 T 0 P 3 T 0 P 3 T 0 P   339 T
M 6

Materialno

knjigovodstvo

        4 136     136 6
        4 T 0 P       136 T
M 7 Komercialno poslovanje 3 105 1 34         139 6
2 T 1 P 33 T 1 P           103 T
M 8

Finančno

knjigovodstvo

            3 99 99 5
            2 T 1 P   66 T
  SKUPAJ 7 245 12 408 13 442 11 363 1458 73
B PROGRAM – STROKOVNI MODULI 1462 73
  STROKOVNI MODULI: TEORIJA – PRAKSA  
A+B SKUPAJ 32 1120 29 986 28 952 24 792 3850  

 

 

RAZPOREDITEV UR ODPRTEGA KURIKULA

E O.  kurikul 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ KT
  Osnove dela s pregled. 1 35             35 2
0 T 1 P               0 T
  Poslovni bonton     1 34         34 2
    1 T 0 P           34 T
  Poslovno komuniciranje     2 68 1 34     102 4
    0 T 2 P 0 T 1 P       0 T
  Bančne storitve     1 34 1 34     68 3
    1 T 0 P 1 T 0 P       68 T
  Turistične destinacije in animacija         3 102     102 5
       

1T

1 P       68 T
  Fin. trgi in institucije             2 66 66 3
            2 T 0 P   66 T
  Gospodarska matematika             2 66 66 4
            2 T 0 P   66 T
  Poslovno sporazum. v drugem tujem jeziku             2 66 66 3
            2 T 0 P   66 T
  Aktualne gospodarske teme             2 66 66 3
            1 T 1 P   33 T
  Dejansko                    
  SKUPAJ OK 1 35 4 136 5 170 8 264 605 29 KT
A+B+E SKUPAJ 33 1155 33 1122 33 1122 32 1056 4455  
D) Interesne dej. 3 x 32 = 96 64 (32)  64 (32) 32 (32) 352 14
Č) PUD   76 76   152 6

A+B+ E+

D+Č

SKUPAJ 1251 1262 (+32) 1262 (+32) 1088 (+32) 4959 236
  Poklicna matura           4
  Skupno število KT           240

 

 

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA 

Cesta v Staro vas 2

Postojna 6230

Telefon: (081) 601 650

Fax: (05) 726-21-46

E-pošta: info@scpo.si

Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100 - 6030704112

Copyright © 2021 Šolski center Postojna Pravice pridržane.