Na vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Šolski center Postojna

Predmetni izpitni katalog za četrti predmet poklicne mature 

Znanja in kompetence 

Rokovnik za izdelavo projektne naloge za pom (četrti predmet) za strokovne šole

 

ROKOVNIK ZA IZDELAVO PROJEKTNE NALOGE ZA PoM

(četrti predmet) ZA STROKOVNE ŠOLE

AKTIVNOSTI ROKI
Objava CILJEV, SPLOŠNIH IN POKLICNIH KOMPETENC za poklicno maturo –
četrti predmet na oglasni deski šole
3. 10. 2016
Seznanitev kandidatov s predmetnim izpitnim katalogom 3. 10. 2016
Oddaja dispozicije in vloge za odobritev teme in mentorja za četrti predmet PoM 14. 10. 2016
Izdaja sklepa o odobritvi teme in mentorja za četrti predmet PoM 21. 10. 2016
Seznanitev kandidata s pravili in posledicami kršitev le-teh pri opravljanju četrtega predmeta PoM 21. 11. 2016
Objava koledarja PoM na vidnem mestu v šoli ali spletni strani šole 21. 11. 2016
Oddaja vloge za zamenjavo teme in/ali mentorja 14. 11. 2016
Izdaja pisnega sklepa o zamenjavi teme in mentorja kandidatom 21. 11. 2016
Priprave na izvedbo projektne naloge (razgovor o zasnovi, konzultacije, predstavitev osnutka,…)

od 1. 12. 2016 do 16. 1. 2017

(1. konzultacija)

Priprave na izvedbo projektne naloge

do 10. 3. 2017 (2. konzultacija)

Oddaja naloge pri Poslovnih projektih/ST

do 14. 4. 2017

Oddaja projektne naloge mentorju 5. 5. 2017
Mentor: ocenjevanje projektne naloge, poročilo, vprašanja za razgovor Po razporedu POM
Zagovor projektne naloge Po razporedu POM
Oddaja projektne naloge v tajništvo šole za maturo v jesenskem roku do 11. 8. 2017

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA 

Cesta v Staro vas 2

Postojna 6230

Telefon: (081) 601 650

Fax: (05) 726-21-46

E-pošta: info@scpo.si

Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100 - 6030704112

Copyright © 2021 Šolski center Postojna Pravice pridržane.