Na vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Šolski center Postojna

KDO LAHKO TEKMUJE NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA?

V skladu s 7. Členom Pravilnika iz znanja računovodstva lahko na tekmovanju iz znanja računovodstva sodelujejo dijaki, ki so redno vpisani v izobraževalni program Ekonomski tehnik oziroma dijaki katere koli strokovne šole, ki ima v svojem izobraževalnem programu navedene module Ekonomika poslovanja ali Materialno knjigovodstvo. Dijaki lahko tekmujejo na posameznem nivoju iz vsebin, ki jih poslušajo v tekočem šolskem letu.

Na tekmovanju iz znanja računovodstva na višjem nivoju lahko sodelujejo tudi dijaki programa Poklicni tečaj Ekonomski tehnik, če v tekočem šolskem letu poslušajo vsebine modulov Ekonomika poslovanja in Materialno knjigovodstvo in so redno vpisani v ta izobraževalni program.

Na posameznem nivoju lahko dijak tekmuje samo enkrat.

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA 

Cesta v Staro vas 2

Postojna 6230

Telefon: (081) 601 650

Fax: (05) 726-21-46

E-pošta: info@scpo.si

Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100 - 6030704112

Copyright © 2021 Šolski center Postojna Pravice pridržane.